Du vet väl om att importmoms från och med årsskiftet ska redovisas av ert företag direkt till Skatteverket?

Har du ett momsregistrerat företag som importerar varor från länder utanför EU, ska du redovisa och betala importmoms till Skatteverket från och med den 1 januari 2015.

Om ni så önskar, kan Agility erbjuda hjälp att ta fram underlag till din momsdeklaration. Helt enkelt kan du begära en sammanställning över vad som ska redovisas för importmoms på de tulldeklarationer som Aglity hanterar för en specifik redovisningsperiod.

Är ert företag ”Hemtagare” det vill säga att ni gör era deklarationer i två steg, har ni möjlighet att lämna över alla steg 2 deklarationer till ett Tullombud oavsett vem som sköter transporten. Fördelen med detta är att ni lämnar färre uppgifter för att få godset frigjort samt att den som ni ger alla era deklarationer till kan ta fram ett komplett underlag till er momsdeklaration. Agility kan självklart hjälpa er med att få detta på plats, med hjälp av att vi gemensamt ansöka om ZKH-tillstånd. Är ert företag ännu inte ”Hemtagare” kan ert företag ansöka om detta på Tullverkets hemsida. Se vidare om Hemtagningstillstånd/Förenklat deklarationsförfarande vid import.

Kontakta Agilitys  Tullavdelning via e-post: TullCenterARN@agility.com eller telefon 08-578 881 15 för mer information!

När ska ditt företag börja redovisa importmoms till Skatteverket?

Tidpunkten för redovisning av importmoms baseras på tullräkningens utställningsdag och på importörens redovisningsperiod för moms hos Skatteverket. Läs mer »här.

•    Hur räknar du ut importmomsen för att registrera den till Skatteverket? Läs mer » här.
•    För frågor om redovisningsperioder för moms hänvisar vi till Skatteverket.
•    Se fler frågor och svar om importmomsen på Tullverkets hemsida.

Vi på Agility hjälper dig gärna att se över de tulltjänster som du använder idag och kan berätta om tjänster som kan vara intressanta för ditt företag nu eller i framtiden. Vi kan också skräddarsy en utbildning för ditt företag, så att personal som hanterar tullärenden kan känna sig trygga och uppdaterade om förändrade bestämmelser och rutiner.

Ladda ner ovan information som en pdf-bilaga.