Vägskatt på det belgiska vägnätet från och med 1 april 2016

Som vi tidigare informerat om, införs från och med i morgon en vägskatt som belastas lastbilar med en totalvikt överstigande 3 500 kg för all trafik i Belgien – alltså även transittrafik genom landet.
Som en följd av detta ökar fraktkostnaderna, och tilläggen som kommer att appliceras är enligt följande:

road_tax_BE

Vår bedömning är att den nya skatten inte kommer att påverka framkomligheten, utan ledtiderna förblir oförändrade.

Skatteintäkterna kommer att användas till förbättring av infrastruktur, men även som ett incitament för att minska antalet kilometer som körs i landet. Läs mer »här