Vägskatt på belgiska vägnätet från 1 april 2016

Från 1 april 2016 införs en vägskatt på det belgiska vägnätet.

Skatten kommer att belastas lastbilar med en totalvikt överstigande 3 500 kg för all trafik i Belgien – alltså även transittrafik genom landet.
Som en följd av detta ökar fraktkostnaderna, och vi ber att få återkomma om hur detta kommer att påverka kostnaderna för dina sändningar.

Vi bedömer dock inte att den nya skatten kommer att påverka framkomligheten, utan ledtiderna förblir oförändrade.

Skatteintäkterna kommer att användas till förbättring av infrastruktur, men även som ett incitament för att minska antalet kilometer som körs i landet. Läs mer »här