Utvecklingen av transportkostnader till/från Storbritannien och Irland

Som bekant har förutsättningarna för transporter till och från Storbritannien och Irland drastiskt förändrats efter Storbritanniens utträde ur EU. Sju veckor efter Brexit ser vi att följderna kommer att kvarstå längre än förväntat.

Det är fortsatt långa väntetider för tullklarering vilket leder till längre ledtider, kapacitetsbrist på terminaler och ytterligare administrativa personalkostnader för att hantera myndigheternas dokumentkrav. Resultatet blir betydligt ökade kostnader som ligger utanför vår kontroll.

Mot bakgrund av detta och efter noggrant övervägande, nödgas vi justera den administrationsavgift som infördes vid årsskiftet. Förändringen träder i kraft 1 mars 2021 och införs på samtliga sändningar till och från Storbritannien och Irland. Förtullningskostnaden förblir oförändrad.

Administrationsavgift för sändningar till/från Storbritannien och Irland från och med 1 mars 2021:
• För sändningar upp till 2500 kg fraktdragande vikt: SEK 220,-/sändning (oförändrad)
• För sändningar från och med 2500 kg fraktdragande vikt: SEK 420,-/sändning (tidigare SEK 220,-/sändning)

Vi följer löpande utvecklingen gällande kostnader och transportkapacitet och hoppas självklart att läget normaliseras inom kort. Omständigheterna är beklagliga men vi är tacksamma för våra kunders förståelse för att den uppkomna situationen ligger utanför vår kontroll.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till din vanliga kontaktperson på Agility.

Bästa hälsningar,
Agility Bilavdelningen