UPPDATERAT: Trafikstörningar på grund av broskada | E4/E20 Södertälje

Vi vill uppmärksamma våra kunder på att problem med förseningar på grund av att trafik leds om runt Södertäljebron tyvärr kommer att fortsätta hela sommaren. Trafikverket har uppdaterat sitt beräknade slutdatum för reparation från 8 juli till 19 augusti.

_____________________________________________

Nyhet publicerad 28 juni 2016

Motorvägsbron i Södertälje är avstängd i södergående riktning på grund av skada efter tidigare olycka. Trafiken leds via Saltsjöbron där mycket begränsad framkomlighet ger risk för långa köer med förseningar som resultat för de sändningar som kommer från Finland och Stockholm med destination söderut.

Trafikverket meddelar att reparation bör vara genomförd i slutet på nästa vecka, men det är en preliminär beräkning – se trafiken.nu för uppdaterad information »här.

Hör av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret om du har frågor som rör dina specifika sändningar.