Tyskland aviserar lag mot veckovila i lastbil

Från statligt håll i Tyskland har man aviserat att man tänker följa det EU-direktiv som anger att chaufförer inte längre får tillbringa sin 45-timmars veckovila i lastbilen.

Direktivet är granskat och fastställt av EU:s generaladvokat, beslutet är dock ännu ej fastställt i EU-domstolen.
Men, med hänvisning till direktivet överväger Tysklands regering att lagföra och bötfälla de chaufförer och åkerier som inte efterlever reglerna om att veckovila skall tillbringas på annan plats än i bilen.

Det är fortfarande oklart när det kommer att införas, men då lagen vinner laga kraft kommer inspektioner göras av parkerade lastbilsekipage längs Tysklands vägar.
Kontrollerna kommer att göras av bland andra tull och polis.

Till att börja med kommer man att uppmana chaufförerna att söka annan inkvartering för sin veckovila, och för de chaufförer och åkerier som inte följer uppmaningen väntar dryga böter.

Agility följer naturligtvis utvecklingen, men vi kan i nuläget inte förutse de konsekvenser den nya lagen kommer få. Mer information följer.