Trängsel i Montreals hamn och dåligt väder i Shanghai

Extra trängsel- och väntetidskostnad

För närvarande är det långa väntetider i Montreals hamn. Det är en situation som är resultatet av en kombination av stark tillväxt, instabilt väder och brist på chaufförer. Detta gör att det från och med 21 april tillkommer en kostnad för sändningar till Kanada. Kostnaden skall täcka utgifter som uppstår på grund av trängsel och väntetider. 


Dimma i Shanghai / Ningbo 

Stark dimma i Shanghai och vid Yangtzefloden har de senaste två veckorna påverkat hamnarnas och rederiernas arbete. För att minimera trängsel, har myndigheterna i Ningbo bland annat infört en regel om att containrar får ankomma terminalen tidigast tre till fyra dagar innan båten avgår.

I snitt är båtarna till Shanghai försenade med en till två dagar, men myndigheterna har strikta kontroller på anlöpen och slottiderna och vi hoppas se en förbättring de närmaste veckorna.