Trafikstörningar på grund av broskada | E4/E20 Södertälje

Motorvägsbron i Södertälje är avstängd i södergående riktning på grund av skada efter tidigare olycka. Trafiken leds via Saltsjöbron där mycket begränsad framkomlighet ger risk för långa köer med förseningar som resultat för de sändningar som kommer från Finland och Stockholm med destination söderut.

Trafikverket meddelar att reparation bör vara genomförd i slutet på nästa vecka, men det är en preliminär beräkning – se trafiken.nu för uppdaterad information »här.

Hör av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret om du har frågor som rör dina specifika sändningar.