Tekniska problem för fartyg mellan Trelleborg och Tyskland/Polen

På grund av tekniska problem på två fartyg som sammanbinder Trelleborg med Tyskland och Polen, så är det för närvarande stora förseningar på alla linjer och avgångar. Detta innebär längre ledtider – hör av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret om du har frågor gällande dina specifika sändningar.

Man räknar med att problemen ska åtgärdas under helgen och att linjerna skall trafikeras enligt tidtabell från och med början av nästa vecka.