Tågstrejk påverkar biltrafiken i Europa

Tågpersonal i Tyskland har till följd av en pågående konflikt med landets nationella järnvägsorganisation flaggat för en tredje omfattande strejk på kort tid. Det nationella facket uppmanar sina medlemmar till en fem dagar lång strejk – med start idag, onsdag 1 september, för personal som kör godståg.

Förutom intermodala transporter till och från Tyskland påverkar strejken även biltransporter till och från hela Europa. De inställda tågavgångarna leder till ökad belastning på transporter landvägen och förvärrar därmed den redan rådande kapacitetsbristen på dragbilar. Vi vill därför förbereda våra kunder på att förseningar och förlängda ledtider är att vänta på bilfrakter till och från hela Europa.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till din vanliga kontaktperson på Agility.

Bästa hälsningar,
Agility Bilavdelningen