tillägg

Low Sulphur Surcharge, Marpoltillägg på sjö

Som tidigare aviserat, kommer Agility att nödgas ta ut en tilläggsavgift på alla försändelse med BOL-datum från och med 1 januari 2015. Beloppet är beroende av trade lane och vi har beräknat en genomsnittlig nivå baserad på den avgift som rederierna belastar oss. Avgiften uppdateras månatligen och ni hittar aktuellt och historiska tillägg på den […]

Read More