lagkrav

Frankrike: minimilöner för chaufförer

Enligt uppgifter som Transportindustriförbundet tagit del av, planerar Frankrike att introducera lagkrav på att utländska arbetare som tillfälligt utför arbete i Frankrike skall omfattas av de franska minimilönerna. Den franska minimilönen kommer att vara 9.61 euro per timme. Enligt förslaget skall det vara tillämpligt även på cabotagetransporter och internationella transporter till/från Frankrike medan transit-trafik genom […]

Read More

Framtidsinvestering | EU:s svaveldirektiv 2015

Nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten. I områden med kraftig försurning påverkas känsliga djur och växter i främst sjöar och vattendrag. Även dricksvattnets kvalitet kan försämras och byggnader och hällristningar skadas genom korrosion.Nedfallet av svavel fortsätter att minska men för att nå våra mål rörande miljön krävs ytterligare åtgärder. Inom Sveriges […]

Read More