brexit

BREXIT | kapacitetsproblem i Imminghams terminal

Inför Brexit har mängden gods i omlopp vid färjeterminalen i Immingham nått enorma nivåer, vilket resulterat i omfattande förseningar och servicepåverkan. Man vidtar nu åtgärder för att kunna hantera volymerna på ett så smidigt sätt som möjligt, men då det finns en begränsning för hur många trailers man kan hantera åt gången och det för […]

Read More