Strejker avblåsta

Transportarbetarförbundet och Sveriges Hamnar har kommit överens om ett nytt kollektivavtal.

Avtalet innebär att de aviserade aktionerna 31 maj och 7 juni avblåses, liksom alla andra aviserade aktiviteter som är relaterade till den aktuella konflikten.
Dock är konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet fortfarande inte löst, de inblandade parterna att fortsätta att förhandla, men inga strejker eller andra åtgärder har tillkännagivits i skrivande stund.

Officiella uttalanden från parterna:
http://www.transport.se/
http://www.transportforetagen.se/AVTALSNYTT/Nyheter-avtal-2016/Nytt-Hamn–och-stuveriavtal-klart/