Strejk i Finland, måndag 25 november

Pågående avtalstvist mellan Post- och Logistikunionen PAU påverkar internationell godstrafik mellan Sverige och Finland.

Sympatiåtgärder har gjort att sjötrafiken mellan Sverige – Finland är mycket begränsad sedan i morse och troligtvis kommer att stoppas helt under dagen. Detta medför stora störningar i vår trafik och vi kan i dagsläget inte ge några löften om transporttider eller kapacitet för detta gods.

Vi följer de fackliga förhandlingarna i Finland och återkommer när vi har mer information. Om du har frågor gällande dina sändningar – hör av dig till ditt lokala Agilitykontor eller din vanliga kontaktperson hos oss.