Det är för närvarande stormstopp i hela APM-terminalen.
Stängningen kommer att medföra förseningar och om du har frågor om hur detta kan komma att påverka dina sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.

Med vänliga hälsningar
Agility
Sjöavdelningen