Stormstopp i APM Terminals

Vi har fått information om att all verksamhet i APM Terminals i Göteborg stängt i väntan på avtagande vind.

Så snart vi får besked om att man kan återuppta arbetet, så informerar vi våra kunder – under tiden rekommenderar vi att du uppdaterar dig om prognosen via www.smhi.se.