Storm i Biscayabukten och snöoväder i Paris

Ett massivt lågtryck rör sig över Nordatlanten mot Biscayabukten, det uppskattas nå början av engelska kanalen och sträcka sig långt söderut mot Portugals kust. Ovädret förväntas ge upphov till vågor på upp till 10-11 m, vilket medför att fartyg på väg till norra och södra Europa avvaktar planerad rutt till dess att lågtrycket passerat.

Stormen Gabriel, som kommer att passera Frankrike från väst till öst 29-30 januari medför ihållande snöfall och 5 till 10 cm snö väntas, lokalt upp till 15 cm. Man inför därför begränsningar för trafiken, bland annat stängs franska riksväg 118 av för all trafik från tisdag kväll till onsdag morgon. Mycket tunga fordon och trafik med farligt gods förbjuds på ett stort antal vägar i nästan ett dygn.

Vi förväntar att vädret och avstängningarna kommer att orsaka vissa förseningar, men i dagsläget vet vi inte hur omfattande dessa kommer att bli. För frågor som rör dina pågående eller planerade transporter i eller genom de drabbade områdena, hänvisar vi till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.