Stora volymer från Kina besvärligt för flygtrafiken

Vi vill informera om den situation som för närvarande råder när det gäller flygsändningar från Asien, i synnerhet Kina; stora volymer gör att kapaciteten inte räcker till, vilket medför längre ledtider från Kina.

En av av de största orsakerna till situationen är den normala uppgången på flygleveranser som sker sista kvartalet varje år – så kallad Peak Season.
Men en stor faktor som tillkommit nu är rederiet Hanjins konkurs tidigare i höst. Deras stora volymer av sjöfrakt som stoppades i olika hamnar har tvingats överföras till flygfrakt – all den volym som normalt går via sjöfrakt ska nu flygas för att hinna fram till Europas julhandel.
Detta har resulterat i kapacitetsbrist på flygen, längre ledtider och det har även medfört en prispress uppåt. Vissa flygbolag har stängt sina bokningskontor för att kunna arbeta bort eftersläpande bokningar.

Vidare går det inte, som tidigare år, att sätta in mer fraktkapacitet via freighters. Detta på grund av beslut från de kinesiska myndigheterna. Branschen  räknar därför med att nuvarande situation kommer att hålla i sig ända till slutet av året.

Vi på Agility gör naturligtvis allt vi kan för att säkerställa att våra kunders sändningar kan flygas ut från Kina. Om du vill ha mer information eller frågor om dina specifika sändningar, hör av dig till din vanliga kontaktperson eller flygavdelningen på det lokala Agilitykontoret.