Sommartidtabell för biltrafiken

Helgdagar i Europa påverkar biltrafiken under sommaren, nedan ser du förändrade upphämtnings- och leveranstider:

FLEX – Sändningar < 2500 kg

Ordinarie trafik under hela sommaren med något förlängda ledtider, 0-2 dagar, under perioden 15 juli – 16 augusti.

DIRECT – Sändningar > 2500 kg

Ordinarie trafik under större delen av sommaren men med förlängda ledtider, 0-5 dagar, på grund av kapacitetsbrist för internationella sydgående volymer under perioden 1 juli – 19 juli.
Samma gäller för internationella nordgående volymer under perioden 29 juli – 23 augusti. Utöver detta förekommer trafikstörningar vissa veckor enligt nedan:

Vecka 23
Förlängda ledtider på grund av begränsade öppettider i Sverige 6-7 juni

Vecka 24
Mindre störning för internationella volymer på grund av diverse helgdagar i Europa

Vecka 25
Förlängda ledtider på grund av begränsade öppettider för delar av norra Europa 20-21 juni

Vecka 31
Förlängda ledtider för volymer till/från Schweiz på grund av begränsade öppettider i Schweiz 1-2 augusti

Vecka 33
Förlängda ledtider på grund av begränsade öppettider för större delen av Europa 15-16 augusti

Helgdagar Sommaren 2019

3 juni
Irland

5 juni
Danmark

6 juni
Sverige

10 juni
Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Tyskland, Österrike

17 juni
Island

20 juni
Portugal, Tyskland, Österrike

22 juni
Finland, Sverige

12 juli
Storbritannien

1 augusti
Schweiz

5 augusti
Irland, Island, Storbritannien

15 augusti
Belgien, Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike

26 augusti
Storbritannien

Har du frågor som rör dina specifika sändningar, hör av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.