Sjöfrakt: obligatorisk bruttoviktkontroll från 1 juli

Internationella Sjöfartsorganisationen (International Maritime Oganization – IMO) har gjort förändringar i bestämmelser gällande säkerheten för människoliv till sjöss (Safety of Life at Sea – SOLAS).
Från och med 1 juli 2016, krävs en obligatorisk kontroll av bruttovikt på containrar före ombordstuvning på fartyg. Den nya förordningen kommer att förbjuda lastning av en stuffad container om inte information om kontrollerad bruttovikt (Verified Gross Mass – VGM) i förväg har lämnats in till lastbäraren.

Enligt förordningen kan VGM bestämmas enligt följande:

Metod 1: Genom att väga den stuffade containern med hjälp av kalibrerad och certifierad utrustning som godkänts av utsedd myndighet i det land där stuffningen av containern avslutades.

Metod 2: Genom att väga alla paket, pallar, garneringsträ, säkringsmaterial, etc. som har förpackats i containern och lägga till containerns tomvikt, med hjälp av en certifierad metod som godkänts av utsedd myndighet i det land där stuffningen av containern avslutades.

Förordningen tillåter inte någon typ av uppskattad vikt. De utsedda myndigheterna är listade som en del av den information som finns på World Shipping Councils webbplats. Vi är i färd med att identifiera vad de exakta kraven för varje myndighet kommer att vara när det gäller utrustningen.

Enligt SOLAS nya krav, ska informationen om kontrollerad bruttovikt lämnas av avsändaren som namnges på dokumentationen (Bill of Lading). Eftersom enheten som är identifierad som avsändaren på konossementet ibland inte har direkt och/eller fysisk kontroll över viktiga delar av processen för att fastställa VGM-informationen, så måste avsändaren vara medveten om sitt ansvar och se till att åtgärder har vidtagits för att säkerställa att kontrollerad bruttovikt har erhållits i enlighet med bestämmelserna. Fraktbäraren kommer inte att lasta containern om inte information om kontrollerad bruttovikt lämnats i förhand.

Ytterligare information om IMO / SOLAS krav finns »här.
Om du har några frågor gällande denna nya förordning, hör av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.

Agility kommer att stödja våra kunder och säkerställa en smidig övergång till hantering enligt de nya kraven genom att under kommande månader förse våra kunder med ytterligare information och detaljer om de nya reglerna tills den nya förordningen träder i kraft. För att inte missa information, prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev som riktas specifikt till våra sjökunder.

Prenumerera på information från Agility:

 

[mc4wp_form id=”368″]

* Distrikt:
NORTH – Stockholm och Mälardalen med omnejd, samt norra Sverige
EAST – Norrköping med omnejd
CENTRAL – Jönköping med omnejd
WEST – Göteborg med omnejd
SOUTH – Helsingborg och Malmö med omnejd

** Typ av information:
“Alla kunder” är både brådskande samt generell information som rör alla transportsätt samt nyheter från Agility.
“Sjöfrakt” är månatlig marknadsinformation samt aktuella nyheter som rör dig med sjösändningar.
“Bilfrakt” är månatliga utskick av valutanivåer samt information som främst berör våra bilkunder.