SJÖFRAKT | Bangladesh utvärderar Advance Cargo Manifest (AMS)

Sedan 1 juli utvärderar Bangladesh National Board of Revenue implementation av AMS.

För att våra kollegor på Agility Bangladesh ska kunna lämna in all nödvändig dokumentation för sändningen inom uppsatt tidsram, måste vi ladda upp alla fraktdokument för exportsändningar till landet omedelbart efter det att fartyget lämnar hamn (men helst tidigare).

Om du har frågor som rör export till Bangladesh – till exemple dokumentations- och importkrav, kontakta ditt lokala Agilitykontor för mer information.