SCO Summit i Qingdao | Strejker aviserade i Indien

I juni kommer The Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit att hållas i Qingdao, Kina

Toppmötet påverkar transporter till och från området under perioden 20 maj – 15 juni, bland annat i form av restriktioner för vägtransporter i och omkring Qingdao.
Qingdao Terminal kommer dessutom att införa restriktioner för att hantera farligt gods under denna tidsperiod.

Strejk i aviserad för flera indiska hamnar 28 maj samt någon gång i början av juni

Den 28 maj och ännu en obestämd dag någon gång efter den 30 maj kommer tretton hamnar i Indien att gå ut i strejk. Hamnarbetare kräver bättre villkor och högre lön.

Om strejken blir av som aviserat, kommer verksamheten i följande hamnar att påverkas med försenade sändningar som följd:
Kolkata, Nhava Sheva, Chennai, Mumbai, Cochin, Vishakhapatnam, Tuticorin, Paradip, New Mangalore, Ennore, Mormuggao och Port Blair.

.

Om du har frågor gällande dina aktuella sjösändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.