Reduktionsplikt från 1 juli 2018

Som en del av miljö- och klimatarbetet strävar regeringen för att främja användandet av biodrivmedel. Man har därför infört en reduktionsplikt från och med 1 juli 2018.

Den nya lagen innebär att alla leverantörer av drivmedel ska minska utsläpp av växthusgaser från bensin och diesel med 40 procent fram till 2030. Detta ska bland annat att ske genom en ökad inblandning av biodrivmedel.

Förfarandet kommer att påverka priset för drivmedel och i förlängningen pris på transporter. För närvarande är det omöjligt att beräkna hur stor påverkan blir, men SCB genomför just nu en analys som presenteras i mitten av juli. Så snart vi vet mer om vilka prisjusteringar som föreslås, så återkommer vi med information till våra kunder. Utgångspunkten är att detta kommer att avspeglas och inkluderas i vårt drivmedelstillägg framöver.

 

Läs mer om den nya lagen på Energimyndighetens hemsida (http://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/reduktionsplikt/) samt hos Sveriges åkeriföretag (http://www.akeri.se/aktuelltarkiv/aktuellt/viktigt-om-reduktionsplikt)