Polska tulltjänstemän i allmän protest

Vi vill uppmärksamma våra kunder på att tulltjänstemän i Polen har genomfört en allmän protest i en dryg vecka nu. Något slutdatum för protesten har ännu inte meddelats från polska tullmyndigheterna.

Alla polska gränskontor påverkas av protestaktionerna: resultatet är mycket långsamma och noggranna kontroller av alla transporter som passerar gränsen, oavsett om det är via bil, flyg- eller järnvägsfrakt. Detta medför långa köer vid tullkontoren och längre lagringstid för godset.
Agility i Polen gör sitt yttersta för att minimera eventuella negativa konsekvenser för våra kunders räkning och återkommer med ytterligare information om och när läget förändras.

För frågor som rör dina specifika sändningar, hör i första hand av dig till vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.