Överbelastning i Chittagong, förseningar att vänta

Vi vill informera våra kunder om att Chittagong চট্টগ্রাম hamn i Bangladesh fortsatt har svåra problem med överbelastning | congestion. Man har regelbunden uppföljning med olika rederier för att planera stuffning som passar första anlöp. Ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår för att hitta metoder ämnade att snabba på lossning och lastning. Vidare arbetar man nu dygnet runt för att komma till bukt med överbelastningen.

Här nedan är en kort summering av hur anlöpande fartyg påverkas:
» Fördröjning av ankring – skepp tvingas vänta strax utanför hamn mellan 4-6 dagar innan klartecken ges
» Chittagongs myndigheter håller strikt på de maxtider vid kajen som gäller för de olika fartygen
» Fartyg med last av ris och spannmål prioriteras under denna säsong med många översvämningar

Det råder brist på utrustning i hamnen och detta är en av de största utmaningarna just nu för samtliga operatörer. Men tre nya kranar har nyligen levererats och man tittar på att införskaffa ytterligare verktyg för att hantera nuvarande och framtida överbelastningssituationer.
bilder: Agility samt Dhaka Tribune

Status i hamnen påverkar naturligtvis gods ombord på fartyg som har planerade anlöp. Om du har frågor gällande dina specifika sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.

Med vänliga hälsningar,
Agility sjöavdelningen