Olsofjordstunneln stängd för reparation i två till tre veckor

En lastbil fattade eld i Oslofjordstunneln för en vecka sedan och orsakade omfattande skador på bland annat tunnelns valv och kablar – 300 meter av tunneln är helt utbränd och reparationer kommer att ta minst två och upp till tre veckor.

Under tiden kommer biltrafiken att ledas runt området och på grund av detta finns risk för längre ledtider för vissa transporter. Om du har frågor gällande dina sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.

norska vägverkets hemsida kan du följa nyheter om reparationen.