Ökade kostnader för transporter till/från Storbritannien och Irland

Som bekant har situationen för transporter till och från Storbritannien och Irland varit ansträngd sedan Storbritanniens utträde ur EU. Faktorer utanför vår kontroll har nu gjort att kostnaderna för transporter till och från Storbritannien och Irland drastiskt har ökat. Den drivande faktorn är chaufförsbristen över hela Storbritannien i kombination med ökande volymer i samband med att Europa nu öppnar upp igen.

Till följd av dessa omständigheter tvingas vi införa ett kapacitetstillägg på 5,3 % på sändningar till och från Storbritannien och Irland. Kapacitetstillägget tillämpas från och med 5 juli 2021. Administrationsavgiften till följd av Brexit förblir oförändrad.

Vi befarar dessvärre att denna situation kommer att kvarstå under en längre tid och följer löpande utvecklingen. Vi gör vårt främsta för att tillhandahålla bästa service och kvalitet, dessvärre kan situationen komma att generera något längre ledtider – speciellt nu under sommarmånaderna.

Omständigheterna är beklagliga men vi är tacksamma för våra kunders förståelse för att den uppkomna situationen ligger utanför vår kontroll.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till din vanliga kontaktperson på Agility.

Bästa hälsningar,
Agility Bilavdelningen