Sjöfrakt under COVID-19 | Det blir sämre innan det blir bättre

Nicklas Anth, Commercial Manager Air & Ocean Product, om att arbeta med supply chain och sjöfrakt under ovanliga och utmanande förutsättningar

”Det är ett historiskt år på många sätt”, säger Nicklas Anth, ”inte minst när det gäller logistikflöden via sjöfrakt. 98% av den totala handelsflottan är i drift och sjöfrakterna är på historiskt höga nivåer”.

Hur hamnade vi här?

”I samband med att pandemin blev ett faktum så lamslogs många delar av varuflödeskedjan. I början av året var en stor del av fartygskapaciteten i ur drift i väntan på last från Kina under deras nerstängning. Då var det stora bekymmer med vår export eftersom det inte kom in någon kapacitet som kunde vända tillbaka. Därefter vände marknaden helt och efterfrågan på sjöfrakter från Asien tog rekordfart. Bakom den ökade efterfrågan ligger en rad faktorer men lagerpåfyllnad av konsumtionsvaror verkar ha varit den trigger som startade bekymren vi ser idag. Vi som konsumenter väljer helt enkelt att konsumera mer varor istället för resor och nöjen i dessa tider och som bekant tillverkas mycket av varorna i Asien och framförallt Kina. Sedan finns det andra faktorer som ligger bakom att problemen blev så stora som i år.”

Frakt i obalans

”Den ojämna fraktbalansen – att importen från Asien i antal containers överskrider exporten tillbaka gör att det fanns en obalans, även innan pandemin, fortsätter Nicklas. I år med restriktioner som begränsar kapaciteten i hamnar tillsammans med flera strejkaktioner ibland annat Australien och Kanada har gjort att containerenheterna blir ”upptagna” längre tid. Tiden som en container är lastad och ej tillgänglig idag ligger i snitt på ca 65 dagar jämfört med normalt 45 dagar. Sedan har den ökade efterfrågan i sig skapat bekymmer med s.k. congestion i flera hamnar. Speciellt i USA, Australien och Storbritannien där containers fastnar i hamnarna. Situationen i Storbritannien hänger också ihop med Brexit. Importörerna vill säkerställa att de får hem sina varor innan nya tullregler börjar gälla i Januari. Allt detta tillsammans skapar en situation där det helt enkelt inte finns tillräckligt med tomma containers i depåerna för rederierna att använda”

Längre leveranstider och ökade kostnader

”På grund av den uppkomna situationen ser vi både höjda sjöfrakter och försämrad punktligheten. Rederierna brukar redovisa en ”on time performance” på omkring 80-85% i snitt. Just nu ser vi ett snitt på runt 65-70%. Dessutom har sjöfrakterna gått i taket. Allt styrs som bekant av tillgång och efterfrågan och just nu är efterfrågan på fartygsplats och containerutrustning långt över tillgången.”

Vad kan man som företag göra för att se till att godset inte blir försenat?

”Vi på Agility uppskattar om man alltid ute i så god tid som möjligt när man planerar sin frakt, för då har vi större möjlighet att tillgodose önskemål på avgång, rutt och transittid. Under rådande pandemi vill vi ha en föravisering om fyra veckor. Många av våra kunder gör idag forecast på planerade sändningar. Det är värdefullt om man redan i det läget kan notera vilka sändningar som ska prioriteras och dela den informationen med oss.”
Nicklas fortsätter: ”Vi får inte glömma i allt detta att väldigt mycket fungerar relativt normalt och eftersom vi har en bred portfölj av olika avtal och samarbetspartners, så löser vi fortfarande att få varorna transporterade. Men vi vill understryka att det finns tillfällen när en nära dialog med våra kunder är väldigt viktigt och att vi vill hitta individuellt anpassade alternativ. Det kan handla om att välja hamnar med bättre tillgång på containers eller att helt enkelt välja en annan storlek på containern om det är bättre tillgång på vissa enheter. Allt beror på hur situationen ser ut i den aktuella hamnen vid just det tillfället. Just därför är det viktigare än någonsin att vi och våra kunder arbetar nära tillsammans”.