Nya restriktioner till följd av covid-19 påverkar biltransporter

Nya restriktioner till följd av covid-19 påverkar biltransporter

Som känt präglas Europa sedan ett år tillbaka av olika åtgärder och restriktioner för att begränsa spridningen av covid-19.

Tyskland har från och med 6 mars 2021 infört nya krav vad gäller att chaufförer ska kunna uppvisa nytagna negativa covid-19-tester för att komma in i landet. Detta krav ställs på alla chaufförer som vistats i Sverige eller Italien mer än 72 timmar.

Denna nya restriktion påverkar transporterna med både längre ledtider, ökad administration och förhöjda kostnader, varför vi per omgående nödgas ta ut ett extra tillägg med 5 öre per kg, minimum 15:- per sändning, för samtliga transporter till och från Tyskland och från Italien. Tillägget börjar gälla från och med imorgon, 17 mars 2021.

Vi beklagar den uppkomna situationen och gör allt vi kan för att säkerställa att transporterna kan utföras med så liten påverkan som möjligt. Vi är tacksamma för din förståelse då detta ligger utanför vår kontroll.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till din vanliga kontaktperson på Agility.

Bästa hälsningar,
Agility Bilavdelningen