Nya aktioner i APM Terminals, inställda anlöp samt congestion charge

Nya stridsåtgärder aviserade av Hamnarbetarförbundet

Trots den dialog som för närvarande pågår och ett möte planerat nästa vecka mellan Internationella hamnarbetarförbundet, Internationella transportförbundet och nationella förbund, så har APM Terminals mottagit en ny avisering om kommande aktioner.

Aviseringen gäller följande datum och tider:

tisdag 21 februari 2017:  13:00 – 17:00
tisdag 21 februari 2017:  22:00 – onsdag 22 februari 02:00
torsdag 23 februari 2017: 12:00 – 20:00

Beräknad effekt av aktionerna
På grund av den situation som redan råder kommer man att behöva kontrollera lastflöden i terminalen med syfte att upprätthålla tätheten, det vill säga: bara hantera exportlast två dagar innan avgång med nuvarande closing.
APM Terminals meddelar att man fortsätter att söka dialog och diskussioner med Hamnarbetarförbundet för att nå en långsiktig lösning.

Inställda anlöp

Vecka 8 kommer Marie Maersk att utelämna Göteborg på grund av den planerade strejken. Importgodset kommer att lossas i Wilhelmshaven och vi återkommer inom kort med information om hur transporten till Göteborg kommer att ombesörjas.

Exportgods från Göteborg kommer att att schemaläggas på en extra lastare som möter upp med Marie Maersk i Wilhelmshaven. Schemat för feedern Heinrich Schepers berörs inte av strejken, men kapaciteten kan komma att påverkas på grund av rådande omständigheter.
Vecka 9 kommer MSC Clara att utelämna Göteborg då fartyget blivit försenat i Fjärran östern på väg till norra Europa. Information följer när vi vet hur import- och exportgodset istället kommer att hanteras.

Congestion Charge

Situationen i APM Terminals har skapat turbulens även för importgods, vilket för rederierna genererar extrakostnader på grund av reducerad hanteringstid i hamn, lägre utlastningsgrad och för andra operationella punktåtgärder. Denna merkostnad, kommer nu att debiteras från och med 13 februari 2017 enligt följande:

FCL: USD 60 / TEU
LCL (Export)*: USD 15 w/m
LCL (Import): SEK 20 w/m

*vissa destinationer

Finns det frågor om hur situationen på APM Terminals påverkar dina specifika sändningar, så ber vi att du i första hand hör av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agililtykontoret.