Ny strejk i APM Terminals 17 maj 16:00

Medling mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet avdelning 4 har ej kommit till avslut, varför hamnarbetarna enligt tidigare avisering kommer att genomföra en punktstrejk i 24 timmar.
Stora delar av terminalen kommer att vara nedstängd under den här tiden.

Därtill kommer övertidsblockad att pågå den 17 maj kl 07:00-16:00 samt den 18 maj kl 16:00-24:00, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att be hamnarbetarna att arbeta övertid för att öka volymerna eller för att täcka eventuell frånvaro.

Delar som påverkas
Man ser en risk för köer när mottagningsparken öppnar på onsdagens eftermiddag.
För att minimera den risken och för att behålla fyllnadsgraden på en god nivå vill man begränsa leveransen av utgående exportcontainrar, endast de containrar som har avgång inom en vecka bör skickas till terminalen.

Vi vill uppmärksamma våra kunder på att terminalen fortfarande dras med stora följdeffekter från tidigare aktioner. För närvarande är rederierna så fullbokade att vi beräknar en 2-3 veckors väntetid för att få ut en ny bokning på sjön.

Vidare har vi fått information från Helsingborgs hamn om att de har fått ett brev från Svenska Hamnarbetarförbundet där man varslar om sympatiåtgärder gällande strejkerna i Göteborg.
De kommer att lägga ner allt arbete på Maersk/Segolines fartyg, som ska anlöpa Helsingborg 25 maj, från 17:00 till midnatt.  Vi ser dock för närvarande inga problem för våra kunder i och med just denna sympatiaktion, då lossnings- och lastningsfönstret för Agility ligger utanför den aviserade sympatistrejkens omfattning.

För frågor som gäller dina specifika sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.

Med vänliga hälsningar,
Agility sjöavdelningen