Ny strejk i APM Terminals 16:00 24 maj

APM Terminals och Hamnarbetarförbundet, avdelning 4, fortsatte under gårdagen samtal i konstruktiv anda men utan att nå hela vägen till en lösning – man står därför inför en ny strejksituation.

En 24 timmar lång strejk inleds därmed kl 16:00 idag tisdag. Redan kl 07:00 påbörjades en övertidsblockad som sedan fortsätter i åtta timmar efter det att strejken avslutas på onsdagens eftermiddag.

Hela terminalen påverkas, och för att minimera köbildning och behålla fyllnadsgrad på en god nivå, så ber man om begränsning av leverans av utgående exportcontainrar – endast de som har avgång inom en vecka bör skickas till terminalen.
Parterna avser att återuppta medlingen när verksamheten åter fungerar utan större störningar. När nästa samtal inleds är dock ännu inte bestämt.

Vi vill avisera våra kunder om att Maersk ställer in följande anlöp till Göteborg på grund av strejken:
vecka 21 – –  MSC Istanbul
vecka 22 – –  MSC Amsterdam
vecka 23 – –  Mogens Maersk

För frågor som gäller hur dina specifika sändningar påverkas, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.

Med vänliga hälsningar,
Agility sjöavdelningen