Ny fraktförsäkringslösning – FRI ersätts av RADAR

Från och med första februari ersätter försäkringsprogrammet RADAR vårt tidigare program FRI. Likt FRI är RADAR en så kallad allriskförsäkring.

DAM RS1730_istock_000002744760xlarge (2)Bakgrunden till bytet är att vi vill erbjuda våra kunder ett bredare och flexiblare utbud av försäkringar, vilket även inkluderar gods som traditionellt inte har gått att försäkra inom ramen för FRI-försäkringen.

Små förändringar
För det som kallas General Cargo, det vill säga gods som inte är stöldbegärligt eller på annat sätt extra känsligt, så behåller vi en liknande prissättningsstruktur som för vårt FRI-upplägg – dock med en tydligare uppdelning utifrån vilket land godset skickas till alternativt kommer ifrån.

Försäkringsvärde Zon 1 & 2 Zon 3 & 4
0 – 300 000 243 kr 307 kr
300 001 – 600 000 500 kr 614 kr
600 001 – 1000 000 810 kr 1 023 kr

(För specifikation över de olika zonerna samt priser för andra typer av sändningar, se denna >>länk)

Bytet av försäkringsprogram kan komma att innebära en viss premiehöjning för några av våra kunder. Om du har frågor gällande dina aktuella och återkommande fraktförsäkringar, hör i första hand av dig till din vanliga kontakt på det lokala Agility-kontoret.

I förekommande fall kan du kontakta Sebastian Sundin, Quality Manager, på vårt nordiska huvudkontor. Telefonnummer till växeln är: 08-522 114 00.