Norge | Ökade kostnader för vägtull

Många norska städer har vägtullar – på norska bomring – som är en ring av tullplatser runt en ort.

Från och med 1 oktober i år har dessa offentliga avgifter för bompengar gällande transporter till/från Norge ökat markant. Kostnaderna för transporter in/ut ur Oslo har dessutom differentierats för passage under rusningstid. Vidare kommer en ytterligare utbyggnad av antalet bomstationer att ske inom kort.

 

Då dessa kostnader är offentliga avgifter som helt ligger utanför vår kontroll, kommer Agility att från och med 1 november införa en separat bompeng som motsvarar de kostnadsökningar dessa avgifter medfört i vår trafik. Den nya bompengen specificeras som en separat rad på våra fakturor.

Om du har frågor gällande ovan information, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.