Missnöje med vägskatt och förseningar i Belgien

Fredag 1 april infördes vägskatt i Belgien. Ett flertal inhemska transportföretag har uttryckt ett stort missnöje med detta och har nu börjat vidta åtgärder i form av bland annat temporära vägspärrar.

Det är därför för närvarande problem med transporter mellan belgiska städer samt lossning och lastning. Detta får förseningar till följd – har du frågor om dina aktuella sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.

Vi hoppas att situationen kommer att klaras upp inom de närmaste dagarna och återkommer med mer information om läget försämras.