Agilitys miljöarbete är en del av vårt företags ansvarstagande i samhället, så kallad Corporate Social Responsibility, med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Arbetet innefattar dels ett ansvar gentemot våra medarbetare och kunder samt dels ett ansvar och engagemang i samhället och världen utanför företaget. Detta för att kunna bedriva en verksamhet som svarar mot de krav och förväntningar som kommer från ett medvetet förhållningssätt till samhället och världen i stort.

Läs mer om vårt miljöarbete på vår globala hemsida.