december 2015

Marknadsinformation, sjöfrakt import

Vi står nu återigen inför ett månadsskifte där rederierna i fortsatt desperation av att få upp fraktnivåerna på en mer “normal” nivå på importen från Asien har aviserat stora frakthöjningar. Denna gång är storleken på höjningarna i spannet USD 650 till USD 1 000 per TEU.
Det är fortsatt svårt att sia om exakt hur dessa prishöjningar kommer att tas emot av marknaden. Det är ingen tvekan om att det fortsatt råder en betydande överkapacitet på marknaden, vilket talar emot att dessa prishöjningar blir genomförda till hela det aviserade beloppet och att priserna håller sig på en hög nivå under en längre period efter månadens första veckor. Rederiernas ekonomiska situation blir dock mer och mer dyster för varje dag som går och man har från nästan alla rederier nu dessutom på allvar accelererat sitt arbete med att “lägga upp” fartyg – det vill säga, att tillfälligt sluta använda delar av sin fartygsflotta, för att begränsa kapaciteten.

Vi bevakar läget intensivt och återkommer med mer information i takt med att läget klarnar.

Marknadsinformation, sjöfrakt export

Prisläget på export från Sverige fortsätter att vara stabilt. De senaste veckorna har läget återgått till det normala efter några tuffa veckor av inställda/justerade avgångar till följd av void sailings-perioden i Asien dessförinnan. Samtliga rederier rapporterar en god tillgång på utrustning i hamnarna och det finns plats att tillgå på de flesta avgående fartyg, även om det inte råder samma överskott av plats som det gör på importen.

Kommande helger

Jul- och nyårshelgerna närmar sig i rasande takt och det är nu mindre än en månad kvar till julafton. I år är det en bättre jul för sjöfarten än den förra, då vi ju hade ett stort antal röda veckodagar som annars varit arbetsdagar, men trots det är vissa problem och förseningar på grund av stängda eller kapacitetsreducerade hamnar och terminaler att förvänta för gods som avgår från eller inkommer till Sverige under perioden 22 december 2015 – 6 januari 2016.

Våra speditörer kommer att hålla er informerade om eventuella förändringar av ETD/ETA som orsakas av förändringar i feederrotationer och annat under denna period.

Även detta nyhetsbrev kommer att ta ett uppehåll inför nästa månadsskifte för att återkomma med ny information i mitten av januari. Därefter återgår vi till att skicka ut brevet kring varje månadsskifte.

Nya regler för införsel av gods till Afrika

Vi har under de senaste veckorna nåtts om nya krav på dokumentation för försändelser till två olika länder i Afrika:

Från 1 december kommer The Kenya Revenue Authority att kräva att alla sändningar till landet åtföljs av ett “Certificate of Conformity” utställt av det exporterande bolaget. Vi ber de av våra kunder som har sändningar till Kenya och inte tidigare nåtts av denna information att kontakta er säljkontakt eller speditör med eventuella frågor ni har kring detta.

Även Nigeria är i stånd att införa nya regler. I Nigeria kommer man att kräva en föranmälan av gods som skeppas till landet, att jämföra med exempelvis ACI till Kanada eller AMS till USA. Denna föranmälan kallas för Advance Cargo Declaration (ACD). Man hade ursprungligen en plan om att införa detta redan under slutet av detta år men på grund av tekniska problem har man nu beslutat sig för att skjuta upp införandet tills dessa har åtgärdats (inget nytt datum har ännu kommunicerats). Vi återkommer med mer besked i ärendet i takt med att läget klarnar.

Med vänliga hälsningar
Agility AB
Sjöavdelningen