Luftföroreningar och begränsad trafik i Paris

Den extrema hettan över södra Europa har medfört mycket höga halter av luftföroreningar i Paris.

Myndigheterna i den franska huvudstaden har därför från och med i morse 05:30 och tillsvidare infört förbud för alla fordon utom Crit’Air-klass 0-2 med vikt som understiger 3,5 ton att cirkulera i Paris med omnejd – området som anges avgränsas med väg A86.

På grund av dessa hastigt införda bestämmelser kan vi inte garantera upphämtning och leveranser inom det berörda området. Vi återkommer med ytterligare information om läget så snart vi vet mer.

Har du frågor som berör dina aktuella sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.