Längre ledtider för bilfrakt från Storbritannien och Irland

Just nu förekommer vissa förseningar och längre ledtider från bokning till leverans för importsändningar från Storbritannien och Irland. Detta är med anledning av ett ovanligt högt tryck under de senaste veckorna vilket orsakat platsbrist på färjorna.  

Vi beklagar situationen och är tacksamma för ditt tålamod. För mer information om dina pågående transporter, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på Agility.