Kostnadsökning då Norge bygger fler bomstationer

Under våren har utbyggnaden av antalet bomstationer i Norge fortsatt. Den 1 juni infördes nytt avgiftssystem i Oslo/Akershus med 3 bomringar som totalt omfattar 83 – varav 52 helt nybyggda – bomstationer.

Motsvarande projekt har även genomfört runt många större städer i Norge, vilket har lett till att de offentliga avgifterna – så kallade bompengar – gällande transporter i och till/från Norge ökat markant.
Då dessa avgifter ligger utanför vår kontroll, kommer Agility att från och med den 1 juli justera vår tidigare bompeng så den motsvarar de kostnadsökningar som utbyggnaden medför i vår trafik.

Om du har frågor om bompengen, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.

Mer detaljerad information hittar du på Statens Vegvesens webbplats.