Kapacitetsbrist på transportmarknaden i Sverige och övriga Europa

En stark svensk ekonomi och exportindustri i kombination med en svag krona medför ökade transportvolymer.

I övriga Europa är läget detsamma, samtidigt som det råder en stor förarbrist som bara ökat efter sommaren.  Det vi ser idag är en sektor där behoven av vägtransporter väsentligt överstiger kapaciteten och där tåg, transportfärjor och hamnar arbetar på full kapacitet.

Vi ber därför att våra kunder i möjligaste mån försöker planera transporter och boka dessa med oss så snart det är möjligt för att vi ska kunna tillgodose era behov.

Om du har frågor, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på ditt lokala Agilitykontor.