På grund av den pågående konflikten i APM Terminals, Göteborg, så justeras congestion surcharge med omedelbar verkan enligt nedan:

EUR 150/TEU för FCL import/export
USD 15/w/m LCL import/export

Om du har frågor gällande dina specifika sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på ditt lokala Agilitykontor.