JÄRNVÄG | Växelfel i Södertälje orsakar förseningar

I slutet på förra veckan uppstod växelproblem i nära anslutning till Södertäljes järnvägsstation – all trafik till/från och genom Södertälje har stannat.

En preliminär beräkning av reparationstiden innebär att stoppet kommer att fortgå under hela vecka 22. Detta förväntas påverka godsflödet enligt följande:

EXPORT
  • Vi kan för närvarande inte ta emot nya bokningsförfrågningar avseende export via järnväg via Södertälje.
  • Vi undersöker alla möjliga alternativ för bekräftade exportleveranser från Södertälje med järnväg, dock råder mycket stor risk för förseningar.
IMPORT

Vi tittar på flera olika alternativ för importtransporter till/via Södertälje och för dörr-till-dörr leveranser där järnväg till Södertälje ingår i transportplanen.

 

Om din leverans påverkas av tågstoppet, kommer din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret att höra av sig. Vi återkommer med mer information om situationen, så snart vi får ytterligare besked.