Italien inför ett obligatoriskt Green Pass (Law Decree no. 127/2021 Covid-19 Green Certification) för att komma in på offentliga och privata arbetsplatser under perioden 15 oktober till 31 december 2021.

Green Pass kommer att utfärdas baserat på följande villkor:

  • COVID-19-vaccination. Vaccin måste vara godkänt av EU
  • Negativt PCR -test, inom 72 timmar
  • Negativt snabbt antigenprov inom 48 timmar

Som redan känt är marknadsläget inom vägtransporter för närvarande utmanande, med brist på tillgängliga lastbilar och mer. Införandet av Green Pass kommer att ha en ytterligare negativ effekt på tillgänglig lastkapacitet och ledtider. Vi uppmanar därför våra kunder att ha god planering och framförhållning av sina transporter.

Införandet av Green Pass, vilket ligger helt utanför Agilitys kontroll, riskerar också att medföra extra kostnader, vilka kommer att debiteras vidare i sin helhet på berörda sändningar. Ökade kostnader kan tillkomma till följd av obligatoriska tester (testkostnad, extra kilometer, väntetid etc.).

Har du frågor med anledning av ovanstående är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på Agility.