Prenumerera på den information du behöver!

Agility har olika nyhetsbrev som riktar sig specifikt till sjö-, bil- och flygkunder, samt information om våra logistik- och lagertjänster och projektsändningar. Vidare skickar vi ut allmän information som alla våra kunder kan ha nytta av – till exempel nya bestämmelser för tullhantering i olika länder eller krav som ställs på emballage och föraviseringar.

OBS! Vi håller på att byta leverantör av elektroniska nyhetsbrev och därför går det inte just nu att anmäla sig till något av våra utskick här via webben. Skicka ett mail till AgilitySverige@vigvarmvaken.se och meddela vilken information du önskar få. Du kan alltid avanmäla dig från våra olika sändlistor genom en länk som finns i sidfoten på alla våra brev.

nyhetsbrev_4_2015Våra utskick

Vilken typ av information vill du ha?

  • information till alla kunder, cirka 4 gånger per år
  • information till flygkunder, vid händelser och/eller bestämmelser som påverkar flygtransporter
  • information till sjökunder, vid händelser och/eller bestämmelser som påverkar sjötransporter
  • information till bilkunder, månatligen