Import
Den aviserade frakthöjningen på trade Asien till Europa per den 1 april 2015 har flyttats till den 7 april 2015. För närvarande kan vi inte förutsäga utfallet, men mest troligt är att den inte kommer att gå igenom fullt då det fortsatt råder en överkapacitet på traden.
Aviserat belopp är USD 1 000 per TEU

Export
Det är stort tryck på exporten ut från Sverige. Rederierna rapporterar om överbokade fartyg och från vissa håll hörs rykten om temporära bokningsstopp. Det är framförallt en överhettad marknad från Europa till Nordamerika, där det i flera fall rullas last i omlastningshamn. Detta i kombination med brist på containrar leder till frakthöjningar på många trader. Handelssanktionerna mot Ryssland är starkt bidragande till den containerbrist vi nu ser i vår region
Aviserade belopp är:
Asien: USD 50 per TEU
Nordamerika: USD 430 per 20′ och USD 500 per 40′
Sydamerika: EUR 75 per TEU
Mellanöstern: USD 50 per TEU

Problem i Göteborgs hamn
Kapacitetsproblemen i Göteborgs hamn fortsätter. Inkörningen av nya truckar och kranar har lett till att man nu är nere på 13 moves per timme mot tidigare 24 moves per timme – det vill säga, ett tapp på 46%.
Detta har lett till att fartyg gjort ”Cut & Runs”, vilket betyder att man lämnat hamnen utan att vare sig lasta eller lossa containrar alternativt bara lossat och lastat en del av de containrar som skulle hanterats. Detta gäller både Maersks stora oceanfartyg men även feederfartyg.
Rederierna arbetar med hamnen för att få till längre lossnings- och lastningstider, samtidigt säger man att man nu även tittar på alternativa hamnar till Göteborg.

Nordamerika
När det gäller congestion i Nordamerika så är konflikten löst så tillvida att ett avtal har tecknats med hamnarbetarna på västkusten som möjliggör övertidsarbete. Köerna och backlogen är fortsatt stor och man räknar med många veckor innan man är i fas igen. Även om västkusten varit värst drabbat har även hamnarna på östkusten och Gulfen påverkats, både på grund av att volymer flyttats dit men även andra orsaker såsom dåligt väder i form av snöstormar har sänkt kapaciteten i hamnarna ytterligare.

Om det finns frågor som berör dina specifika sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret:

agility_se_offices