Indien: skatt på förbetald import

Vi vill informera våra kunder om en serviceskatt som de indiska myndigheterna nyligen infört på förbetald sjöfrakt import.

Från och med  22 januari 2017 tar man ut denna avgift om 4.5% på importgods in till Indien och det är rederiet som utför transporten som de facto blir ansvarigt för att ta ut avgiften från logistikföretaget, som i sin tur vidaredebiterar fraktbetalaren denna kostnad.

Om du har frågor om hur denna nya serviceskatt kommer att påverka dina försändelser till Indien, hör i första hand av dig till din kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.