Vi vill informera våra kunder om en serviceskatt som de indiska myndigheterna nyligen infört på förbetald sjöfrakt import.

Från och med  22 januari 2017 tar man ut denna avgift om 4.5% på importgods in till Indien och det är rederiet som utför transporten som de facto blir ansvarigt för att ta ut avgiften från logistikföretaget, som i sin tur vidaredebiterar fraktbetalaren denna kostnad.

Om du har frågor om hur denna nya serviceskatt kommer att påverka dina försändelser till Indien, hör i första hand av dig till din kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.