Hjälp att navigera Brexit

Agility har under en längre tid bevakat Brexit och parallellt med detta inventerat åtgärder som kan vidtas, i synnerhet om det blir aktuellt med en så kallad hård Brexit – utan avtal.

Tullformaliteter

En hård Brexit kan förväntas medföra köbildning vid gränspassage. De tullformaliteter som i så fall kommer att gälla är:

  • Tulldeklarationer skall lämnas vid import/export för länder som står utanför EU.
  • Vissa utförsel- och införselrestriktioner kan bli aktuella.
  • Betalning eller garanti för betalning av avgifter i samband med Tullformaliteter skall utföras.
  • Korrekt handelsfaktura skall skapas för import/export.

Agility levererar

Våra kunder behöver förbereda sig på att ledtider för transporter kan komma att sättas ur spel, men Agility har tagit fram en åtgärdslista för att tillse att våra kunder drabbas av minsta möjliga förseningar.

Vi kan hjälpa till med följande:

  • Tillgång till korttidslagring/lagring på olika platser inom Storbritannien.
  • Tillgång till flygfrakt till Storbritannien.
  • Tillgång till en personlig speditör – som är standard hos oss – som du kan nå direkt för råd och hjälp.
  • Tillgång till vår Tullavdelningen i Kista för råd från experter på tullformaliteter och hjälp med hantering.
Vi finns här för dig!

Det är naturligtvis svårt att förutse exakt vad som kommer att hända vid Brexit, men vår ambition är att ge våra kunder de bästa förutsättningarna vid alla eventualiteter.
Hör av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret om du vill ha information som rör ditt företag och era sändningar!

Hur skulle en hård Brexit påverka din handel med Storbritannien?

ladda ner den här presentationen för detaljerad information om alla möjliga alternativ vid Brexit!