Hjälp att navigera Brexit – del 2

Agility har under en längre tid bevakat Brexit och parallellt med detta inventerat åtgärder som kan vidtas, i synnerhet om det blir aktuellt med en så kallad hård Brexit – utan avtal.

Den politiska och ekonomiska framtiden för Storbritannien är fortfarande osäker. Men om landet skulle lämna EU utan någon form av avtal, träder Världshandelsorganisationens (WTO) handelsregler automatiskt i kraft för brittisk handel med EU och tredjepartsländer som har handelsavtal med EU.
Vill man bedriva handel självständigt, utan tullavtal, kommer Storbritannien under WTO:s regler att tvingas införa en hård gräns.

Vad innebär en hård Brexit?

Men – vad betyder det att ha en hård gräns och hur kommer det att påverka varuflödeskedjan för företag som har handel med EU?

I händelse av en hård gräns, så måste alla transporter till och från EU genomgå en tullklareringsprocess – både i Storbritannien och i ursprungslandet.

För att förbereda företaget att hantera leveranser i en “No Deal Brexit”-situation, rekommenderar vi våra kunder att ta följande steg:

1. Ansök om ett EORI-nummer

För import från Storbritannien och export till Storbritannien från Sverige behövs ett europeiskt EORI-nummer. Observera att man endast kan ansöka om ett EORI-nummer i det EU-land där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ansök »här

2. Fastställ Incoterms med företagets kunder

Detta hjälper till att identifiera vem som har ansvaret för betalning av kostnader i samband med sändningen, samt tull och moms.

3. Klassificera korrekt i Taric!

Se till att ni kan beskriva företagets varor noggrant för tulländamål.
Tulltaxan, eller Taric, innehåller råvarukoder kopplade till tullsats som gäller för olika produkter och andra avgifter som ska betalas vid import. » Här kan du se när man behöver en importlicens eller ett särskilt tillstånd för att importera produkten till EU.

4. Utfärda kommersiella fakturor

Utfärda kommersiella fakturor för dina sändningar till EU och be dina leverantörer att tillhandahålla fakturor för sändningar till ditt företag från EU-länder.

Obligatorisk information för en faktura:

 • Ditt företags uppgifter – namn och adress
 • Ditt momsnummer
 • Ditt EORI-nummer
 • Din kunds uppgifter – namn och adress
 • kundens momsnummer
 • Incoterms (försäljningsvillkor som överenskommits med kunden)
 • Detaljerad beskrivning av varorna
 • Tullkod för varorna
 • Mängd varor
 • Varornas ursprungsland
 • Varornas kommersiella värde och valuta

5. Betalningsanstånd och förenklad deklaration

Importerar ditt företag varor från Storbritannien till Sverige, överväg att ansöka om:

EUDPO Betalningsanstånd
EUSDE Förenklad deklaration
För mer information om hur man lämnar en tulldeklaration för svenskt tullförfarande, klicka » här

Vi finns här för dig!

Det är naturligtvis svårt att förutse exakt vad som kommer att hända vid Brexit, men vår ambition är att ge våra kunder de bästa förutsättningarna vid alla eventualiteter.
Hör av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret om du vill ha information som rör ditt företag och era sändningar!